เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการให้บริการในธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่มีการดำเนินการจริงแต่อย่างใด ข้อความ และรูปภาพต่างๆ นำมาจากใน internet และได้อ้างอิงถึงเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว และขอบคุณสำหรับรูปภาพ และเนื้อหาบทความต่างๆ


ส่งออกสินค้าไปจีน ทางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (40 FT)

A012
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :
ราคา:
300,000.00฿

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (40 FT) ราคา 100,000 – 300,000
- ใส่สินค้าได้ประมาณ 68 คิว / ตู้
- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 25 ตัน / ตู้
- ระยะเวลาขนส่ง 12-45 วัน